Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chỗ Hóc Đá Vững An – He Hideth My Soul

Chỗ Hóc Đá Vững An – He Hideth My Soul

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An
Nguyên tác: He Hideth My Soul
Lời:       Fanny J. Crosby (1820 – 195)
Nhạc:   William J. Kirkpatrick(1838-1921)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 267
Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Baptist Tetlok Nangtan, Ấn Độ

Chỗ Hóc Đá Vững An

1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi,
Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời;
Chỗ hóc Đá Thiêng kia đem hồn, linh tôi yên giấu,
Ở đây tôi vui xem sông linh mầu.

Điệp Khúc:
Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc Ðá vững an,
Bóng linh thạch che dài đất khô hạn;
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay,
Cánh tay Giê-xu che an ninh nay,
Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi,
Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi;
Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay, không nao núng,
Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.

3. Mỗi phút phước thiêng vô tận Ngài đổ xuống biết bao.
Mỗi phút ơn lành dường suối tuôn trào.
Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca xướng.
Đấng Yêu Thương mua tôi cách lạ thường.

4. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh,
Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình;
Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính,
Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

He Hideth My Soul

1. A wonderful Savior is Jesus my Lord,
A wonderful Savior to me;
He hideth my soul in the cleft of the rock,
Where rivers of pleasure I see.

Refrain:
He hideth my soul in the cleft of the rock,
That shadows a dry, thirsty land;
He hideth my life in the depths of His love,
And covers me there with His hand,
And covers me there with His hand.

2. A wonderful Savior is Jesus my Lord.
He taketh my burden away,
He holdeth me up and I shall not be moved,
He giveth me strength as my day.

3. With numberless blessings each moment He crowns,
And filled with His fullness divine,
I sing in my rapture, oh, glory to God!
For such a Redeemer as mine.

4. When clothed with His brightness transported I rise
To meet Him in clouds of the sky,
His perfect salvation, His wonderful love,
I’ll shout with the millions on high.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top