Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Ấn Độ: Vaazhthen Daehi Swar Rajanae

Thánh Ca Ấn Độ: Vaazhthen Daehi Swar Rajanae

CSI St. Thomas Church
Tholassery Tiruvalla Kerala (2014)
Nhạc trưởng: Thomas Koshy
Organist : Jacob P Cherian

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top