Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Điều Này Thật Sao – Ấn Độ

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao – Ấn Độ

Tựa đề: Điều Này Thật Sao?
Nguyên tác: And Can It Be?
Lời: Charles Wesley (1738)
Nhạc: Thomas Campbell (1825)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 216

And Can It Be

1. And can it be that I should gain
An interest in the Savior’s blood?
Died He for me, who caused His pain—
For me, who Him to death pursued?
Amazing love! How can it be,
That Thou, my God, shouldst die for me?
Amazing love! How can it be,
That Thou, my God, shouldst die for me?

2. ’Tis mystery all: th’Immortal dies:
Who can explore His strange design?
In vain the firstborn seraph tries
To sound the depths of love divine.
’Tis mercy all! Let earth adore,
Let angel minds inquire no more.
’Tis mercy all! Let earth adore;
Let angel minds inquire no more.

3. He left His Father’s throne above
So free, so infinite His grace—
Emptied Himself of all but love,
And bled for Adam’s helpless race:
’Tis mercy all, immense and free,
For O my God, it found out me!
’Tis mercy all, immense and free,
For O my God, it found out me!

4. Long my imprisoned spirit lay,
Fast bound in sin and nature’s night;
Thine eye diffused a quickening ray—
I woke, the dungeon flamed with light;
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed Thee.
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed Thee.

5. Still the small inward voice I hear,
That whispers all my sins forgiven;
Still the atoning blood is near,
That quenched the wrath of hostile Heaven.
I feel the life His wounds impart;
I feel the Savior in my heart.
I feel the life His wounds impart;
I feel the Savior in my heart.

6. No condemnation now I dread;
Jesus, and all in Him, is mine;
Alive in Him, my living Head,
And clothed in righteousness divine,
Bold I approach th’eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.
Bold I approach th’eternal throne,
And claim the crown, through Christ my own.

Điều Này Thật Sao?

1. Điều này thật sao chính tôi lại được Chúa yêu?
Dự phần trong giao ước huyết Con Trời.
Ngài tự hy sinh, vì tôi chết thay,
Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều.
Chính tôi được yêu!  Sao có thể được?
Vì Ngài! Thượng Đế! Lại chết vì tôi?
Lòng Chúa lớn lao!  Nào ai thấu triệt,
Ngài Đấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân
Đường Ngài sâu xa khó ai đo được.
Ngàn muôn thiên binh đành không kiếm ra
Chiều sâu của tình yêu Chúa Thiên Thượng
Chính đây tình yêu! Khắp đất suy tôn
Xin đoàn thần binh đừng hỏi tìm thêm.
Tình Chúa thẳm sâu! Trời đất cúi tôn
Đoàn sứ thánh kia thôi đừng tìm thêm.

3. Ngài rời ngôi cao ở thiên đàng đầy hiển vinh
Thần huệ bao la lớn lao tuyệt vời.
Ngài tự ban cho tình yêu tối cao
Chịu chết cho dòng A-đam khổ đau.
Chính đây tình yêu!  Bao quát, lớn lao
Vì này tình yêu tìm kiếm được tôi
Tình Chúa lớn lao!  Đầy dẫy khắp nơi
Vì Chúa kiếm ra tôi bằng tình yêu.

4. Từ ngày xa xưa sống trong tù ngục đớn đau
Bị trói buộc do tối tăm đêm dày
Ngài buông tha tôi bằng ánh sáng tươi
Vùng lên tù ngục tan biến cuộc đời
Xích đây đập tan, chính Chúa buông tha
Vùng dậy tìm thấy đường lối tự do
Xiềng xích đứt tung! Lòng sống thỏa vui!
Vùng thức bước theo Chúa tôi từ nay.

6. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta
Giê-xu hiến tất cả cho tôi rồi.
Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn
Mặc lấy công bình như áo Chúa ban.
Đến ngôi trời cao, ân phước chứa chan
Nhờ Ngài nhận lãnh, triều thiên diệu vinh
Gần Chúa Chí Tôn.  Ngài hứa tiếp nghinh
Điều Chúa hứa ban, mãi thuộc về tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top