Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Một Tia Sáng – I’ll Be a Sunbeam

Thánh Ca: Một Tia Sáng – I’ll Be a Sunbeam

Tựa đề: Một Tia Sáng
Nguyên tác: I’ll Be a Sunbeam
Lời: Nellie Talbot
Nhạc: Edwin O. Excell
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 245

I’ll Be a Sunbeam
1. Jesus wants me for a sunbeam,
To shine for Him each day;
In every way try to please Him,
At home, at school, at play.
Refrain:
A sunbeam, a sunbeam,
Jesus wants me for a sunbeam;
A sunbeam, a sunbeam,
I’ll be a sunbeam for Him.
2. Jesus wants me to be loving,
And kind to all I see;
Showing how pleasant and happy,
His little one can be.
3. I will ask Jesus to help me
To keep my heart from sin;
Ever reflecting His goodness,
And always shine for Him.
4. I’ll be a sunbeam for Jesus,
I can if I but try;
Serving Him moment by moment,
Then live for Him on high.
Một Tia Sáng
1. Giê-xu dạy tôi ngày đêm lòa sáng
Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi
Mọi sự mọi nơi làm vui lòng Chúa
Nhà trường, chốn ở, nơi chơi.
Điệp Khúc:
Một tia sáng, ánh sáng trời
Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi
Một tia sáng, ánh sáng trời
Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.
2. Giê-xu dạy tôi tập theo nề nếp
Thuận hòa với mỗi một ai
Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói
Tỏ mình xứng danh con Ngài.
3. Hằng cầu nguyện, xin Giê-xu vùa giúp
Cho lòng thánh khiết, Ngài ôi
Thường thường rọi ra lòng nhân từ Chúa
Rạng lòa Cứu Chúa khắp nơi.
4. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa
Rạng lòa mỗi lúc mọi nơi
Làm được việc chi, nguyện vui làm hết
Rồi cùng Chúa sống trên trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top