Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:18-23

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:18-23

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 3:18-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn có thể xây một căn nhà cho chính mình, bạn sẽ xây bằng vật liệu gì?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khuyến cáo nào (3:18a)? Ông khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (3:18b)?  Tại sao (3:19a)?  Người đời thể hiện sự khôn ngoan của họ qua những điều gì (3:19b)?  Chúa biết rõ điều gì nơi con người (3:20)?
  2. Kinh Thánh nói gì về sự khôn ngoan đến từ Chúa (Châm Ngôn 2:1-5)?  Sự khôn ngoan đó là gì (Châm Ngôn 2:1-2)? Giá trị của sự khôn ngoan đó như thế nào  (Châm Ngôn 3:13-15; 8:10-11)?  Những chi tiết này liên hệ như thế nào đến vật liệu được dùng để xây Đền Thờ của Chúa trong các câu (3:12-15)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (3:21a)? Lời khuyến cáo đó cho thấy Hội Thánh Cô-rinh-tô đang xây dựng trên điều gì? Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cần biết điều gì (3:21b)?  Họ sở hữu những gì (3:22)?  Và họ là vật sở hữu của ai (3:23)?  Tại sao những hiểu biết căn bản này giúp giải quyết các vấn đề đang diễn ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có thể dể dàng thu lượm gỗ, cỏ khô, rơm rạ, nhưng bạn cần làm gì mới có thể tìm được vàng, bạc, bửu thạch? Bạn có thể góp nhặt sự khôn ngoan của loài người khắp nơi, nhưng bạn cần đào xới ở đâu mới có thể tìm được sự khôn ngoan đến từ Chúa?
  2. Bạn đang xây dựng cuộc đời mình bằng những nguyên tắc lượm lặt trong cuộc đời này, hay dựa vào những vật liệu quý giá hơn cả bạc vàng, châu ngọc, chứa đựng trong Lời của Chúa.
  3. Hội Thánh của bạn đang xây dựng Nhà của Chúa với điều gì?  Bằng sự khôn ngoan của loài người, dựa vào một số lãnh đạo uy tín, hay đặt căn bản trên Lời Chúa?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top