Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 9:1-15

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 9:1-15

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 9:1-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn hứa giúp ai một việc gì nhưng vẫn chưa hoàn tất hay không? Bạn đã bắt đầu thực hiện lời hứa từ lúc nào? Điều gì ngăn trở bạn hoàn tất điều bạn hứa?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đang làm gì (9:1)? Vì sao Sứ đồ Phao-lô không cần phải viết nhiều cho họ về điều này (9:2a)? Sứ đồ Phao-lô đã nói với các tín hữu tại Ma-xê-đoan điều gì về Hội Thánh Cô-rinh-tô (9:2b)? Sự khởi đầu của các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đem lại ảnh hưởng tích cực nào (9:2c)?    
  2. Tại sao Sứ đồ Phao-lô đã gởi Tít và hai sứ giả khác (8:1-24) đến Cô-rinh-tô (9:3)? Nếu các tín hữu từ Ma-xê-đoan đến Cô-rinh-tô lúc này và thấy các tín hữu Cô-rinh-tô chưa làm xong việc đã khởi đầu từ năm ngoái (9:2) thì điều gì có thể xảy ra (9:4)? Sứ đồ Phao-lô đã gởi những sứ giả đến để giúp Hội Thánh Cô-rinh-tô việc gì (9:5a)? Và để ngăn ngừa điều gì (9:5b)?   
  3. Trong việc dâng hiến, nguyên tắc đầu tiên mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến là gì (9:6)? Nguyên tắc thứ hai trong việc dâng hiến là gì (9:7a)?  Tại sao cần phải làm như vậy (9:7b)?  Chúa sẽ ban thưởng điều gì cho người dâng hiến đẹp lòng Ngài (9:8)?  Kinh Thánh nói gì về điều này (9:9)?
  4. Hạt giống để làm gì (9:10b)? Bánh để làm gì (9:10c)? Ai là Đấng chu cấp cho chúng ta cả hai điều đó (9:10a, 9:10d)?  Giống được gieo ra sẽ đem lại điều gì cho người gieo giống (9:11a)?  Chúa ban kết quả đó cho người nhận lãnh nó để làm gì (9:11b)?  Hành động đó sẽ đem lại điều gì cho Chúa (9:11c)?
  5. Xin cho biết hai kết quả của việc dâng hiến giúp đỡ những người thiếu thốn (9:12)?  Vài đặc điểm về Tin Lành của Chúa mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong câu 9:13 là gì? Bên cạnh những kết quả được ghi trong câu 9:12, người dâng hiến sẽ nhận được phước hạnh nào (9:14)? 
  6. Xin tóm lược những điểm tích cực được ghi lại trong đoạn Kinh Thánh này và cho biết vì sao Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về ân tứ dâng hiến (9:15)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có gieo thì có gặt (9:6). Một khía cạnh khác của nguyên tắc này mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong (Ga-la-ti 6:7-10) là gì? Tại sao nhiều cá nhân hay Hội Thánh ngày nay phát triển (Trong bài giảng vào Chúa Nhật 3/1/2021,  Mục sư Rick Warren cho biết trong năm 2020, Hội Thánh Saddleback có 24.404 người tin Chúa.  Đây là năm có số người tin Chúa kỷ lục trong lịch sử 41 năm của Hội Thánh)? Tại sao nhiều cá nhân hay Hội Thánh ngày nay ít, hoặc không, phát triển?
  2. Hạt giống mà Chúa đang cho bạn là những điều gì? Bạn đã gieo những hạt giống đó như thế nào?  Bạn có thu hoạch lại được dồi dào như Lời Chúa hứa trong (9:10-11) hay không?  Nếu có, bao nhiêu lần nhiều hơn?  Nếu không, bạn đã gieo như thế nào? Kết quả mà bạn gieo đã đem lại điều gì cho người nhận giúp đỡ (9:12), cho Chúa (9:11; 9:12), và cho chính bạn (9:14)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top