Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » I Stand Amazed

I Stand Amazed

Tựa đề: I Stand Amazed (1905)
Lời Việt: Tình Yêu Diệu Kỳ

Nhạc và lời: Charles H. Gabriel
Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 79

I Stand Amazed (1905)
Charles H. Gabriel

1. I stand amazed in the presence
Of Jesus the Nazarene,
And I wonder how he could love me,
A sinner, condemned, unclean.

Refrain:
How marvelous! How wonderful!
And my song shall ever be:
How marvelous! How wonderful
Is my Savior’s love for me!

2. For me it was in the garden
He prayed: “Not my will, but thine.”
He had no tears for his own griefs,
But sweat-drops of blood for mine.

3. In pity angels beheld him,
And came from the world of light
To comfort him in the sorrows
He bore for my soul that night.

4. He took my sins and my sorrows,
He made them his very own;
He bore the burden to Calvary,
And suffered and died alone.

5. When with the ransomed in glory
His face I at last shall see,
‘Twill be my joy through the ages
To sing of his love for me.

Thương Sao Hi Kỳ (1932)
Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN

1. Ôi tôi ngạc nhiên khi đứng trước ngai
Jêsus Na-xa-rét hiển oai;
Nghiệm lòng từ bi Jêsus diệu thay,
Thương đến kẻ ác như tôi nay.

Điệp Khúc:
Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ,
Tôi hân hoan hát khúc thánh thi;
Thương sao hi kỳ, thương sao hi kỳ,
Tình ái Chúa đối tôi kỳ hi.

2. Nhơn tôi vườn xưa Jêsus thiết tha:
“Con nguyền rằng được nên ý Cha”,
Dòng châu lai láng, huyết hạn trào tuôn,
Ôi! Chúa bởi cớ tôi đau buồn.

3. Khâm sai trời đương thương xót ngắm xem,
Vui lòng đồng hạ lâm tốn khiêm;
Cùng nhau an ủi Chúa khi sầu tuôn,
Đêm ấy Chúa bởi tôi đau buồn.

4. Christ mang sầu bi gian ác của tôi,
Như Ngài là phạm nhân đó thôi,
Gô-gô-tha Chúa gánh chịu sầu cay,
Đau đớn bấy, chết cô đơn thay!

5. Khi tôi cùng muôn dân hiển vinh,
Trông tường mặt Jêsus thánh minh;
Dùng điệu nhạc: “Chúa yêu thương hồn tôi,”
Vui vẻ hát suốt muôn muôn đời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top