Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » I Gave My Life For Thee

I Gave My Life For Thee

Tựa đề: I Gave My Life For Thee
Lời Anh: Frances Havergal (1851)
Nhạc: Phillip Bliss
Lời Việt: William & Grace Cadman (1916)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top