Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Truyền Thống – Piano

Thánh Ca Truyền Thống – Piano

Thánh Ca Truyền Thống
Pianist: Kaleb Brasee

Danh Mục:

0:00 – Trusting Jesus That is All
3:23 – Jesus Paid It All – Christ Trả Xong Tội Trái
6:19 – I’d Rather Have Jesus – Thật Hơn Kim Ngân Châu Báu
10:14 – Jesus is All the World to Me – Jesus Là Cả Thế Giới Của Tôi
13:04 – He Leadeth Me – Phước Thay Trong Lòng
16:13 – Jesus is the Sweetest Name I Know – Linh Âm Giai Điệu
18:50 – Tell Me the Story of Jesus – Xin Kể Chuyện Chúa
22:10 – Take the World, but Give Me Jesus – Jesus Rất Quí
25:18 – There is a Fountain Filled With Blood – Suối Huyết Tuôn
28:51 – Rock of Ages – Vầng Đá Muôn Đời
31:26 – Grace Greater Than Our Sin – Ân Hồng Cứu Ân
34:27 – Holy, Holy, Holy – Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
37:20 – Holy Spirit, Fill Me Now – Đầy Lòng Tôi
40:35 – Nothing Between My Soul and the Savior
44:56 – Sweet Hour of Prayer – Giờ Dịu Êm
49:10 – God Will Take Care of You – Chúa Sẽ Lo Toan
51:50 – A Shelter in the Time of Storm – Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
54:40 – Shall We Gather at the River – Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau Bên Sông Vàng
57:39 – Take Time to be Holy – Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
1:00:18 – A New Name in Glory
1:03:31 – Rejoice The Lord is King
1:05:57 – He Keeps Me Singing As I Go
1:09:36 – More, More About Jesus – Biết Nhiều Hơn Về Giê-xu

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top