Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nhạc Thánh Ca – Piano & Cello

Nhạc Thánh Ca – Piano & Cello

Nhạc Thánh Ca – Piano & Cello

(0:00) A Wonderful Saviour My Jesus
(
03:46) Flowers
(
07:31) This Is My Father’s World
(
11:33) How Great Thou Art
(
15:15) I’d Rather Have Jesus
(
18:39) Nearer my God to Thee

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top