Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lắng Nghe Nhạc Hòa Tấu Thánh Ca

Lắng Nghe Nhạc Hòa Tấu Thánh Ca

Lời Ban Biên Tập:

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:16 )

Mời bạn cùng lắng nghe nhạc hòa tấu một số bài thánh ca. Cầu xin Chúa từ ái ban sự bình an cho bạn.

Thư Viện Tin Lành

0:00 How Great Thou Art
3:28 It Is Well With My Soul
8:51 Give Thanks
12:13 Amazing Grace
16:04 The Old Rugged Cross
20:08 Fairest Lord Jesus
24:26 Ancient Words
28:27 I’ll Fly Away
30:42 I Surrender All
35:36 Psalms 23
40:01 How Deep The Father’s Love For Us
43:27 Come Thou Fount Of Every Blessing
47:23 Be Thou My Vision
50:52 Wherever He Leads I’ll Go
54:56 Blessed Assurance
59:15 ‘Tis So Sweet To Trust In Jesus
1:04:21 In The Sweet By And By
1:07:51 Just As I Am
1:12:03 Leaning On The Everlasting Arm
1:16:01 Sweet Hour Of Prayer
1:19:40 Tell It To Jesus
1:23:15 I Need Thee Every Hour
1:27:10 I Love To Tell The Story
1:29:59 In The Garden
1:33:50 He Will Carry You
1:37:18 Count Your Blessings
1:40:44 Down To The River To Pray
1:43:45 Nearer My God To Thee
1:47:21 Softly And Tenderly
1:51:24 He Hideth My Soul
1:57:30 One Day At A Time
2:02:45 In His Time
2:07:44 Victory In Jesus
2:11:51 Just A Closer Walk With Thee
2:14:49 I Have Decided To Follow Jesus
2:16:51 Down At The Cross
2:19:45 We Are The Reason
2:24:30 Search My Heart
2:28:30 When We All Get To Heaven
2:31:52 Pass Me Not
2:34:50 Why Me Lord
2:38:10 Wonderful Words Of Life
2:43:35 Trust & Obey
2:47:48 What A Friend We Have In Jesus
2:50:49 Come Ye Sinners Poor And Needy
2:53:16 Love Lifted Me
2:57:51 Rock Of Ages
3:01:03 There Is A Beautiful God
3:05:05 We’ll Understand It Better By And By
3:08:45 Give Them All To Jesus

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top