Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Huyết Của Đấng Christ

Huyết Của Đấng Christ

Huyết báu của Ðấng Christ (I Phi-e-rơ 1:19)

Ðứng trước chân thập tự giá, chúng ta thấy cả tay, chân và hông Chúa đều tuôn ra những dòng huyết báu. Huyết ấy thật quý giá vì công dụng cứu chuộc và thay thế. Nhờ huyết ấy, tội lỗi của người thuộc về Chúa được đền bồi, chuộc lại. Họ được cứu chuộc khỏi tình trạng lệ thuộc  dưới luật pháp; họ được làm hòa lại với Ðức Chúa Trời, được hiệp một với Ngài.

Huyết Ðấng Christ cũng quý giá về phương diện có quyền năng tẩy sạch; huyết ấy thanh tẩy mọi tội. “Dầu tội lỗi các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết.” Nhờ huyết của Chúa Giê-xu, không còn một dấu vết gì, trên bất cứ người tín hữu nào, không một vết nhăn hay khuyết điểm nào, còn đọng lại. Ồ huyết đó quý giá dường nào vì đã tẩy sạch chúng ta, cất khỏi chúng ta vô số những vết nhơ tội lỗi, cho phép chúng ta đến trước mặt Tân Lang và được Ngài vui nhận, bất chấp chúng ta đã phản loạn với Đức Chúa Trời bằng nhiều cách.

Huyết Ðấng Christ cũng quý giá y như vậy về khả năng gìn giữ, bảo tồn. Ẩn mình dưới dòng huyết được rảy ra, chúng ta được bảo vệ an toàn khỏi vị thiên sứ hủy diệt. Hãy nhớ chính việc Ðức Chúa Trời thấy huyết là lý do đích thực để chúng ta được thoát nạn. Ðây là niềm an ủi cho chúng ta lúc con mắt đức tin bị mờ đi, vì con mắt Ðức Chúa Trời lúc nào cũng như nhau.

Huyết Ðấng Christ cũng quý giá vì quyền phép thánh hóa. Cùng dòng huyết đã xưng nghĩa chúng ta bằng cách cất tội lỗi đi, sau đó cũng kích thích bản tính mới của chúng ta và hướng dẫn nó đến chỗ chế phục được tội lỗi và vâng theo các điều răn của Ðức Chúa Trời. Không có động cơ nào thúc đẩy được chúng ta tiến đến địa vị thánh khiết mạnh mẽ hơn những dòng huyết xuất phát từ huyết quản của Chúa Giê-xu.

Và huyết ấy còn quý giá, quý giá khôn tả vì đó là quyền năng chiến thắng. Kinh Thánh chép: “Họ đắc thắng nhờ huyết Chiên Con.” Họ có thể làm gì khác hơn được? Ai chiến đấu mà mang trên người huyết Chúa Giê-xu, tức là người ấy đang chiến đấu bằng một loại khí giới bách chiến bách thắng. Tội lỗi bị tiêu diệt, sự chết không còn quyền lực gì nữa trước hiện diện của huyết Chúa Giê-xu, và tử thần không còn là tử thần nữa. Các cửa thiên đàng được mở toang ra. Huyết Chúa Giê-xu! Bao lâu chúng ta biết tin cậy quyền năng của huyết ấy, chúng ta sẽ tiến tới để chinh phục và chiến thắng.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top