Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Huyết Của Sự Giao Ước

Huyết Của Sự Giao Ước

 

Nầy là huyết của giao ước mà Ðức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi  (Hê-bơ-rơ 9:20)

Chính tên gọi huyết đã có một quyền năng lạ lùng, và nhìn thấy huyết luôn luôn khiến người ta phải xúc động. Một người hiền lành không thể nào cầm lòng khi thấy một con chim sẻ bị thương đổ máu, và nếu không vì thói quen, sẽ quay mặt chỗ khác khi thấy một con vật bị giết. Còn về máu người thì lại là một vật thiêng liêng; làm đổ huyết trong cơn giận dữ là phạm tội sát nhân, còn giết người bằng chiến tranh là một tội ác đáng kinh tởm. Phải chăng điều đó mang tính cách nghiêm trọng như vậy bởi vì huyết là sinh mạng, và làm đổ huyết là biểu tượng của sự chết? Chúng tôi nghĩ như vậy.

Lúc chúng ta ngước lên để chiêm nguỡng huyết Con Ðức Chúa Trời, nỗi kinh hoàng của chúng ta còn tăng thêm, và chúng ta rùng mình khi suy nghĩ về tội lỗi với án phạt khủng khiếp mà Ðấng Gánh Thay Tội Lỗi cho loài người phải nhận chịu. Huyết luôn luôn là quý báu, vô giá từ hông Em-ma-nu-ên chảy ra. Huyết Chúa Jêsus là dấu ấn đóng vào giao ước ân điển, khiến nó được bảo đảm chắc chắn mãi mãi. Các giao ước đời xưa được thiết lập bằng sinh tế, và giao ước đời đời cũng được phê chuẩn bằng cùng một phương pháp ấy.

Ôi, thật vui thỏa biết bao vì đã được cứu nhờ phần nền tảng chắc chắn là những lời cam kết không thể bị xem thường của Ðức Chúa Trời! Sự cứu rỗi nhờ việc làm theo luật pháp chỉ là một con tàu mong manh dễ vỡ, chắc chắn phải bị chìm; nhưng con tàu của giao ước không hề sợ bão tố, vì huyết Chúa bảo đảm cho toàn thể chiếc tàu.

Huyết Chúa Jêsus khiến giao ước Ngài có giá trị. Di chúc sẽ không có hiệu lực gì nếu người lập di chúc chưa chết. Trong ánh sáng đó, mũi giáo của tên lính đã giúp cho đức tin được phước hạnh càng thêm, vì nó chứng minh rằng Chúa chúng ta đã chết thật sự. Không còn có gì để nghi ngờ về vấn đề ấy nữa, và chúng ta có thể bạo dạn nhận lấy những vật di tặng Ngài để lại cho những người thuộc về Ngài. Phước cho người nào thấy tên mình được ghi vào danh sách những người được phước hạnh do một Cứu Chúa đang hấp hối bảo đảm cho.

Nhưng huyết ấy há không nói gì với chúng ta sao? Phải chăng huyết ấy truyền cho chúng ta phải làm cho mình trở nên thánh sạch, xứng đáng với Ðấng đã cứu chuộc chúng ta? Phải chăng huyết ấy kêu gọi chúng ta vào một đời sống mới, khuyến giục chúng ta dâng trọn mình cho Chúa? Nguyện chúng ta sẽ được nếm biết quyền năng của huyết ấy, sẽ được quyền năng ấy hành động trong lòng đêm nay.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 Xin đọc, cầu nguyện và giới thiệu www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top