Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 43

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 43

Peter_01

Cầu nguyện chung

Lãnh vực thứ nhì là cầu nguyện chung. Những người nam người nữ nầy đã tìm thấy Đấng Messiah của họ trong Đức Chúa Jesus, và họ đã tiếp tục thờ phượng tại đền thờ, trong nhà hội; tuy nhiên có một sức bật mới trong bước đi của họ. Bạn có thể thực sự nghe thấy niềm vui và đức tin xuất phát từ nơi họ, được ký thuật trong sách Công Vụ: “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời…”, họ “cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời” (Công Vụ 2:46; Lu-ca 24:52).

Chúng ta có một cái nhìn thoáng qua khác về họ, lúc người què được chữa lành ở tại Cửa Đẹp của đền thờ: “Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ; vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời”. Chuyện nầy đã dẫn đến việc giảng dạy ngay lập tại đền thờ, và mọi người thấy rõ được sự phấn khởi, ngay cả trong lời tường thuật về sự không hài lòng của những người Sa-đu-sê, về việc những người tin Chúa đã làm xáo trộn nghi thức bình thường như vậy: “Những người Sa-đu-sê ập đến. Họ rất bực tức vì hai ông đã dạy cho dân và rao giảng về sự sống lại của người chết trong Ðức Chúa Jesus. Họ bắt hai người… ” (Công Vụ 4:2).

Sự thờ phượng tại đền thờ thời đó có lẽ có nhiều tương đồng với sự thờ phượng tại những giáo đường ngày nay. Nó rất kêu, rất đẹp, có thể đoán trước được, diễn đạt rõ ràng, nhưng có lẽ thiếu sự sống. Điều đáng chú ý đó là những người tin Chúa ban đầu đã không xóa bỏ nó vì nó chuyện thiếu sức sống thuộc linh và buồn chán. Họ vẫn đến đền thờ với niềm vui rạng rỡ, và niềm vui ấy đã loan truyền, và cuối cùng dường như đã gây nên sự phân rẻ.

Sự sống mới không thể được chứa đựng trong những hình thức cũ – và những hình thức mới của Hội Thánh Cơ Đốc cần phải được khám phá. Lúc đó, Hội Thánh thì cũ và hoạt động theo cách của nó, nhưng bổn phận của những người được đầy dẫy rượu Thánh Linh cách mới mẻ phải cân nhắc sự góp phần của họ như thế nào trong việc thờ phượng chung, trong lĩnh vực của họ – mặc dầu điều này cần có nhiều kiên nhẫn từ cả hai phía. Trong những trường hợp cực đoan, họ có thể bị đuổi ra, nhưng nhìn chung hầu hết các Hội Thánh đều vui mừng khi thấy một sự thâm nhập của một sức sống mới.

Việc kết nối giữa cái cũ và cái mới cần nhiều khôn khéo – nhưng điều đó có thể thực hiện được. Nếu Hội Thánh là một Hội Thánh Tự Do, trên nguyên tắc, sẽ có nhiều hy vọng về việc dự phần một cách tự do, dành cho các tín hữu mới trong sự cầu nguyện và làm chứng giữa hội chúng. Nếu bạn thuộc về một Hội Thánh nặng về giáo nghi thì cơ may cho việc nầy có thể ít hơn, nhưng chính giáo nghi đã trải qua sự thử nghiệm theo thời gian, và nếu bạn bước vào trong tinh thần của nó, thì cũng có thể được cất lên đến thiên đàng trong sự thờ phượng và sự tôn kính; và những lời được đã tôn trọng theo thời gian có thể hữu ích hơn là trở ngại. Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyện khác, đó là một sự nếm trải và cần phải rèn tập!

Sự thờ phượng chung thường tạo nhiều cơ hội để tôn ngợi Chúa, và nếu bạn vừa mới đến cùng Đấng Christ thì sự ca ngợi sẽ là một phần rất quan trọng cho hành trình thuộc linh của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng khám phá rằng “Đức Chúa Trời ngự giữa sự tôn ngợi của Y- sơ-ra-ên” – nghĩa là Ngài hiện diện một cách đặc biệt khi dân sự Ngài bắt đầu tôn ngợi Ngài. Chúng ta tôn ngợi Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Hoá, Đấng Cứu Chuộc, Đấng ở trong chúng ta, Đấng yêu thương đời đời, là nguồn sự sống, niềm vui và sự bình an. Những yếu tố nầy vẫn tồn tại, dù cho chúng ta có điều gì đặc biệt để cảm tạ Ngài trong lúc này về những gì Ngài đang làm trong đời sống chúng ta hay là không.

Sự tôn ngợi là một phần quan trọng của đời sống Cơ Đốc. Nó làm cho chúng ta trải lòng mình ra với những phước hạnh của Đức Chúa Trời, và làm cho chúng ta nhạy cảm với sự hiện diện của Ngài theo cách ít có điều nào khác có thể làm được. Sự tôn ngợi Chúa sẽ dễ dàng khi ở trong một đoàn thể có nhiều người tin Chúa hơn là khi chỉ có một mình. Người tín đồ mới càng sớm quen đến nhà thờ để ca ngợi Đức Chúa Trời từ đáy lòng mình qua các bài thi thiên, thánh ca, và các linh khúc sẵn có, thì sức khoẻ thuộc linh của người ấy càng lành mạnh hơn.

Còn việc liên kết cầu nguyện chung, đặc biệt là khi cầu nguyện cho những nhu cầu rộng lớn hơn điều mà người ấy chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của riêng mình, và trong một ngôi nhà mà đã được tôn thánh bởi bao thế hệ tín đồ cầu nguyện cùng Cha của họ, thì có giá trị riêng đặc biệt của nó.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top