Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:16-24

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:16-24

hoamai_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:16-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ một người thù ghét bạn đã làm một điều gì đó dường như để giúp bạn?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những nhà truyền giáo đi đâu?  Họ gặp ai?  Người này có đặc điểm gì (16:16)?  Người này đã làm gì (16:17)?  Người này đã làm điều này trong bao lâu?  Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (16:18)?   Vì sao những người hầu việc Chúa không cần lời giới thiệu của người này?
  2. Lý do nào khiến đoàn truyền giáo gặp rắc rối (16:19)?  Những người chủ nô lệ đã làm gì?  Họ đã vu khống điều gì (16:20-21)?  Thái độ của đám đông như thế nào?  Quan tòa đã xử như thế nào (16:22)?
  3. Điều gì đã xảy ra cho hai nhà truyền giáo (16:23)?   Họ bị đối xử như thế nào (16:24)? Tại sao họ không minh oan?  Tại sao trong trường hợp này Sứ đồ Phao-lô không công bố ông là công dân La Mã?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, tại sao Sứ đồ Phao-lô không muốn cô gái bị quỷ nhập giới thiệu họ là người của Đức Chúa Trời?  Ảnh hưởng của việc này như thế nào?  Đức Chúa Jesus đã làm gì trong một trường hợp tương tự?
  2. Ảnh hưởng về tài chánh là một trong những trở lực khiến nhiều người không muốn tiếp nhận Chúa, và thậm chí chống đối Đạo Chúa. Tài chánh có phải là một trong những yếu tố khiến bạn dè dặt khi theo Chúa, hoặc hầu việc Chúa, hay không?
  3. Bạn có bị đối xử oan ức khi hầu việc Chúa hay không?  Bị oan ức bởi người trong Hội Thánh hay ngoài Hội Thánh?  Bạn đã phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh đó? Chúa đã làm gì cho bạn?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top