Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Trương Minh Giảng

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó
Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng
Ngày 9/4/2020 
Live video bắt đầu lúc 13:40

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top