Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Hứa Trung Tín: Yêu Thương và Tha Thứ

Mục sư Hứa Trung Tín: Yêu Thương và Tha Thứ

Tựa đề: Yêu Thương và Tha Thứ
Kinh Thánh: Lu-ca 7:36-50
Mục sư Hứa Trung Tín – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành CMA, Sacramento, CA
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Baptist Thanh Lễ, Wesminster, CA

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top