Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Sai Một Ly Đi Một Dặm

Sai Một Ly Đi Một Dặm

Ruth_010105

Sứ Điệp: Sai Một Ly Đi Một Dặm
Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-5

Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sai Một Ly Đi Một Dặm để nghe bài giảng.

Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp

1. Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống.

2. Người chồng tên là Ê-li-mê-léc; người vợ tên là Na-ô-mi; hai con trai tên là Mác-lôn và Ki-li-ôn. Họ là con cháu của Ép-ra-tha, vốn là cư dân của Bết-lê-hem xứ Giu-đa. Họ dọn đến đồng bằng xứ Mô-áp và định cư tại đó.

3. Nhưng chẳng bao lâu Ê-li-mê-léc chồng của Na-ô-mi qua đời, để bà và hai con ở lại.

4. Hai người con ấy lấy vợ là các phụ nữ Mô-áp. Một cô tên Ọt-pa và một cô tên Ru-tơ. Họ sống tại đó khoảng mười năm.

5. Sau đó, cả Mác-lôn và Ki-li-ôn đều qua đời, để bà Na-ô-mi ở lại không chồng không con.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top