Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:8-11 – Phần 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:8-11 – Phần 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 2:8-11 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe.

Khải Huyền

2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô
2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1
2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top