Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 3:1-6 – Phần 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 3:1-6 – Phần 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Khải Huyền 3:1-6 – Phần 1

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu nội dung các bức thư được gởi cho bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe.

Khải Huyền

2:1-7 Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô
2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 1
2:8-11 Thư Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ – Phần 2
2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 1
2:12-17 Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm – Phần 2
2:18-29 Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ – Phần 1
2:18-29 Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ – Phần 2
3:1-6 Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-đe – Phần 1

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top