Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:25-33

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:25-33

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 5:25-33

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.
Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe.

Thư Ê-phê-sô

1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ
1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1
1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2
1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng
2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1
2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2
2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách
2:19-22 Ba Phương Diện Của Cộng Đồng Mới
3:1-13 Phương Tiện Bày Tỏ Sự Mầu Nhiệm
3:14-21 Kích Thước Của Tình Yêu – Phần 1
3:14-21 Kích Thước Của Tình Yêu – Phần_2
4:1-3 Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 1
4:4-6 Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 2
4:7-11 Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 3
4:12-16 Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4
4:17-24 Nếp Sống Mới
4:25-27 Học và Hành – Phần 1
4:28-32 Học và Hành – Phần 2
5:1-7 Bước Đi Trong Sự Yêu Thương
5:8-14 Bước Đi Trong Sự Sáng
5:15-17 Bước Đi Cách Khôn Ngoan
5:18:21 Đầy Dẫy Đức Thánh Linh
5:22-24 Vợ Chồng
5:25-33 Chồng Vợ

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top