Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 3:14:21 – Phần 2

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 3:14:21 – Phần 2

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 3:14:21 – Phần 2

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe.

Thư Ê-phê-sô

1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ
1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1
1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 2
1:15-23 Những Hiểu Biết Quan Trọng
2:1-3 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 1
2:4-10 Cứu Rỗi Bởi Ân Điền – Phần 2
2:11-18 Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách
2:19-22 Ba Phương Diện Của Cộng Đồng Mới
3:1-13 Phương Tiện Bày Tỏ Sự Mầu Nhiệm
3:14-21 Kích Thước Của Tình Yêu – Phần 1
3:14-21 Kích Thước Của Tình Yêu – Phần_2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top