Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Nghiên Cứu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu sách Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe.

Thư Ê-phê-sô

1:1-2 Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ
1:3-14 Ân Phước Thiêng Liêng – Phần 1

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top