Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Hứa Trung Tín: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Mục sư Hứa Trung Tín: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Sứ điệp: Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm
Kinh Thánh: Giăng 15:7;
Diễn giả: Mục sư Hứa Trung Tín

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top