Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Hà Thượng Nhân: Chúc Thọ 80 Tuổi – Bác Vũ Đức Nghiêm

Hà Thượng Nhân: Chúc Thọ 80 Tuổi – Bác Vũ Đức Nghiêm

Chúc Thọ 80 Tuổi – Bác Vũ Đức Nghiêm

1- Còn vài tuần nữa tám mươi tròn
Yêu nước thương dân dạ sắt son.
Chữ nghĩa sợ quên, thơ chẳng mất
Hát hò gửi lại bút may còn.
Ngày nào Yên Bái trong tù ngục
Dạo ấy Thanh Chương vận nước non
Lão trượng an vui nhờ Thánh Chúa
Từ đây hạnh phúc cậy nhờ con.

2- Tám chục mùa Xuân đã tới rồi,
Tuổi đời ông lão lại càng tươi.
Mỗi khi gặp gỡ là săn đón,
Tới lúc thừa nhan cứ cả cười.
Dẫu chẳng vui gì nhiều bạc cắc,
Nhưng nhà vẫn sẵn nén vàng mười.
Người hơn thiên hạ nhờ ơn Chúa,
Mạnh khỏe bình an trọn kiếp người.

Hà Thượng Nhân
San Jose ngày 9 tháng 6 năm 2010

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top