Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Gia Định

Lễ Thương Khó 2020: Hội Thánh Gia Định

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó
Hội Thánh Tin Lành Gia Định
Ngày 9/4/2020 
Nội dung chương trình bắt đầu lúc 2:15

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top