Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 27/9/2020

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 27/9/2020

Sứ điệp: Đi Qua Trũng Bóng Chết
Kinh Thánh:  “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” Thi thiên 23:4
Diễn giả: Mục sư Đỗ Ngọc Hòa
Chúa Nhật 27/9/2020 
Hội Thánh Gia Định

“Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.” Thi Thiên 61:8

 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top