Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 20/9/2020

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 20/9/2020

Sứ điệp: Một Trách Nhiệm Đừng Sao Lãng
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 10:28-39
Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
Chúa Nhật 20/9/2020 
Hội Thánh Gia Định

“Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.” Thi Thiên 61:8

Nê-hê-mi 10:28-39

Tái Cam Kết Với Chúa

28. Phần còn lại của dân chúng, của những thầy tế lễ, của những người Lê-vi, những người gác cổng, những ca sĩ, những người phục vụ đền thờ, và những người đã cùng với vợ, con trai, con gái của họ tách biệt với các dân tộc trong xứ để vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời; mọi người có tri thức và hiểu biết, 29. đều hiệp nhất với những anh em và những quý tộc của mình thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban qua Môi-se, đầy tớ Ngài, và gìn giữ, và thực hành tất cả những điều răn của Giê-hô-va, là Chúa của chúng con, cùng với những luật lệ của Ngài và những mạng lịnh của Ngài:

30. Chúng con sẽ không gả các con gái của chúng con cho dân địa phương, và cũng không cưới các con gái của họ cho các con trai của chúng con.

31. Nếu dân địa phương đem hàng hóa hoặc bất kỳ lương thực nào đến bán trong ngày sa-bát, chúng con sẽ không mua từ những người đó trong ngày sa-bát hay trong ngày thánh. Vào năm thứ bảy, chúng con sẽ nghỉ canh tác và xóa tất cả các món nợ.

32. Chúng con cũng quy định cho chính mình, mỗi năm dâng một phần ba siếc-lơ bạc để dùng vào những công việc của đền thờ Đức Chúa Trời như: 33. bánh cung hiến, tế lễ chay thường kỳ, tế lễ thiêu hằng hiến trong ngày sa-bát, ngày trăng mới, và những lễ được quy định, những vật thánh, tế lễ chuộc tội của dân Y-sơ-ra-ên, và tất cả những công việc khác trong nhà của Đức Chúa Trời của chúng con.

34. Chúng con bắt thăm giữa vòng các thầy tế lễ, những người Lê-vi, và dân chúng để đem củi dâng vào nhà của Đức Chúa Trời, tùy theo mỗi gia tộc, vào những thời điểm được chỉ định, từ năm nầy sang năm khác, để đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chúng con, đúng như đã chép trong luật pháp.

35. Chúng con cũng lập những quy định sẽ mang sản vật đầu mùa của đất và những trái đầu mùa của tất cả các cây của chúng con, từ năm này sang năm khác, đến đền thờ của Đức Giê-hô-va; 36. và cũng theo điều đã chép trong luật pháp, chúng con sẽ đem con trai đầu lòng và con đầu lòng trong bầy súc vật chúng con, cùng chiên và bò sinh đầu lòng đến đền thờ của Đức Chúa Trời để giao cho các thầy tế lễ đang phục vụ trong nhà của Đức Chúa Trời của chúng con; 37. cũng đem bột nhồi đầu tiên của chúng con, những tế lễ, hoa quả của tất cả các loại cây, rượu mới và dầu, cho những thầy tế lễ, để chứa trong các kho của nhà của Đức Chúa Trời; và một phần mười hoa lợi của đất chúng con cho người Lê-vi, bởi vì người Lê-vi sẽ nhận một phần mười tại tất cả miền quê của chúng con. 38. Thầy tế lễ, con cháu A-rôn, sẽ đi với những người Lê-vi khi họ thu nhận một phần mười, rồi những người Lê-vi sẽ đem một phần mười của một phần mười đó đến nhà của Đức Chúa Trời của chúng con, đặt trong các căn phòng của nhà kho.

39. Vì vậy dân Y-sơ-ra-ên và người Lê-vi sẽ đem những lễ vật bằng lúa, rượu mới và dầu vào trong những phòng của kho, là nơi có các vật dụng của đền thánh, là nơi cư ngụ của những thầy tế lễ đang phục vụ, những người gác cổng và những ca sĩ; và chúng con sẽ không bỏ bê nhà của Đức Chúa Trời của chúng con.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top