Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 12/9/2020

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 12/9/2020

Sứ điệp: Một Trách Nhiệm Đừng Sao Lãng
Kinh Thánh: Sáng Thế ký 18:19
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
Chúa Nhật 13/9/2020 
Hội Thánh Gia Định

“Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” Sáng Thế ký 18:19

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top