Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân – Phần 6

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 6

WUMC_01

Mừng thọ các cụ trên 80 tuổi trong Hội Thánh
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_05

Danh sách các cụ trên 80 tuổi (2017)
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_02

Đại diện các cụ phát biểu

WUMC_03

Ban Hát Nữ – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_22

Đón xuân trong Nhà Chúa – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_21
Dáng xuân – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top