Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân – Phần 5

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 5

PhuongHoa_Tet_01

Đêm Giao Thừa – Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam

PhuongHoa_Tet_02

Chuẩn bị đón xuân – Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam

PhuongHoa_Tet_03

Chương trình truyền giảng Tết –  Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam

PhuongHoa_Tet_04

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Phương Hòa, Quảng Nam

LVUMC_02

Xuân 2017-  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_01

Thiếu nhi chúc Tết – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_03

Đầu năm nhận Lời Chúa – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_04s

Họp mặt đón xuân – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_06s

Ăn Tết – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

LVUMC_07s

Ăn Tết – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

Moscow_00

Thư mời đón xuân – Hội Thánh Moscow

Moscow_04

Tôn vinh Chúa – Hội Thánh Moscow

Moscow_06

Cầu nguyện – Hội Thánh Moscow

Moscow_07

Cùng tôn vinh Chúa – Hội Thánh Moscow

Moscow_08

Khúc nhạc xuân – Hội Thánh Moscow

Moscow_09

Lời Chúa cho năm mới – Hội Thánh Moscow

Moscow_05

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Moscow

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top