Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân – Phần 2

Hội Thánh Đón Xuân – Phần 2

WUMC_01

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Chuẩn bị đón xuân

WUMC_02

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Chuẩn bị đón xuân

Wesley_01

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Văn nghệ Tết: Thí sinh thi áo dài

Wesley_02

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Thí sinh đoạt giải thi áo dài

Wesley_03

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Văn nghệ Tết

Wesley_04

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
Văn nghệ Tết: Thi tài năng trẻ

Hanoi_08

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_07

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_09

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_10

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_11

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_12

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

Hanoi_13

Hội Thánh Hà Nội – Chương trình Hơi Ấm Yêu Thương

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top