Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 7

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 7

SanJose_03s
Biểu diễn võ thuật – Thiếu Nhi Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SanJose_04s
Biểu diễn võ thuật – Thiếu Nhi Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SanJose_05_s
Múa lụa – Thiếu niên Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SanJose_02_s
Cùng hát hạt nhạc xuân – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

HT_Orange_Church_01_s

Hội Thánh Orange, California

HT_Orange_ThieuNhi_2

Lớp học của ấu nhi – Hội Thánh Orange, California

HT_Orange_ThieuNhi_3s

Thiếu nhi Hội Thánh Orange, California

HT_Orange_02s
Gian hàng của Hội Thánh Orange tại Hội Chợ Tết

HT_Morrow_02s

Ban thiếu nhi – Hội Thánh Tin Lành Morrow, Atlanta

HT_Morrow_01s

Ca ngợi Chúa – Hội Thánh Tin Lành Morrow, Atlanta

 

From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top