Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 6

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 6

PABaptist_08s

Múa dù – Hội Thánh Baptist Pennsylvania

PABaptist_05s

Múa nón – Hội Thánh Baptist Pennsylvania

PABaptist_04_s

Múa nón – Hội Thánh Baptist Pennsylvania

PABaptist_09s

Thi áo dài – Hội Thánh Baptist Pennsylvania

SaiGon_02s

Hội Thánh Sài Gòn – Mừng Xuân

SaiGon_01

Hội Thánh Sài Gòn – Ban Hát Thanh Niên

STHV
Mừng xuân –  Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng, San Jose

NSW_01s

Hội Thánh Cộng Đồng Nếp Sống Mới – NSW, Úc

NSW_02s

Mừng Xuân – Hội Thánh Cộng Đồng Nếp Sống Mới – NSW, Úc

From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top