Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 5

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 5

Faith_VBC_Dallas_03_sMúa nón – Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Faith_VBC_Dallas_01_s
Lời khuyên dạy đầu năm cho các em thiếu nhi – Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas

Faith_VBC_Dallas_s
Xuân cảm tạ – Ban Phụ Nữ Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas

Faith_VBC_Dallas_04_s
Thi áo dài – Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas

HarrisburgPA_Alliance_sLễ thờ phượng đầu năm – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Harrisburg, Pennsylvania

HarrisburgPA_Alliance_02Tôn ngợi Chúa – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Harrisburg

HarrisburgPA_Alliance_03s
Múa quạt – – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Harrisburg

NorthAtlanta_Alliance_s

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, North Atlanta

NorthAtlanta_Alliance_01_S
Thi áo dài nam – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, North Atlanta

NorthAtlanta_Alliance_03s
Thi áo dài nữ – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, North Atlanta

Poway_01_s

Hội Thánh Poway, San Diego, California

From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top