Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 4

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 4

SAC_Alliance_DressContests

Hoa hậu áo dài – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento, California

 SAC_Alliance_02s

Thi nấu bánh tét – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento, California

GiaDinh_01_s

Cùng thờ phượng Chúa trong ngày đầu năm – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_05_sTôn ngợi Chúa – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_04_sLắng nghe Lời Chúa – Hội Thánh Gia Định

HTQuynhCoiHội Thánh Quỳnh Côi

WestAnaheim_UMC_02_sMúa quạt – Hội Thánh Giám Lý West Anaheim, California

WestAnaheim_UMC_01_SMúa nón – Hội Thánh Giám Lý West Anaheim, California

WestAnaheim_UMC_03_sMúa trống cơm – Hội Thánh Giám Lý West Anaheim, California

HT_LienHiep_SDsĐón xuân – Hội Thánh Liên Hiệp San Diego

Rockdale_Alliance_sCa khúc mừng xuân – Hội Thánh Rockdale

From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top