Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 2

Hình Ảnh Hội Thánh Đón Xuân – Phần 2

Redeemer_VBC_01sHội Thánh Baptist Redeemer – Dallas, Texas

 GATF_00s

Grace Alliance Church – San Jose
GATF_02sGrace Alliance Church, San Jose – Mừng xuân

GraceAlliance_TestFestival_sGian hàng của Grace Alliance Church tại Hội Chợ Tết San Jose

HT_Greenboro_01sHội Thánh Greenboro, North Carolina

UMC_Qualcomm_Tet_01_sGian hàng bán thức ăn của Hội Thánh Giám Lý San Diego tại Hội Chợ Tết Qualcomm Stadium

UMC_Qualcomm_TesFest_02_sMột trong những gian hàng bán thức ăn đắt khách nhất
tại Hội Chợ Tết Qualcomm Stadium trong ba năm liên tiếp

UMC_Choir_02sBan hát nam nữ giới Hội Thánh Giám Lý San Diego

UMC_Choir_01sBan tráng niên Hội Thánh Giám Lý San Diego

HT_DuongYen_sNhóm thờ phượng đầu năm tại Hội Thánh Dương Yên, Quảng Nam

 

From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top