Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Lễ Cảm Tạ Nhà Nguyện Đăk Cúc Tại Gia Nghĩa Đăk Nông

Lễ Cảm Tạ Nhà Nguyện Đăk Cúc Tại Gia Nghĩa Đăk Nông

Gia Nghĩa, Việt Nam

Ngày 5/12/2013 vừa qua, các tín hữu Tin Lành sắc tộc H’Mong thuộc Hội Thánh Đăk Cúc, tại xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đã tổ chức lễ cảm tạ mừng nhà nguyện mới vừa được tái thiết.  Khoảng 600 mục sư  và tín hữu từ nhiều nơi đã đến chung vui với Hội Thánh địa phương. Quan khách đến dự lễ có Mục sư Y Djrên, Ủy Viên Tổng Liên Hội, Mục sư Rmah Loan, nguyên Ủy Viên Tổng Liên Hội, và các mục sư trong Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông.

DakCuc_BanTTN_sBan hát thanh thiếu niên

Hội Thánh Đăk Cúc thành lập từ năm 1998 với 22 gia đình tín hữu.  Đến năm 2006, Hội Thánh Đăk Cúc được công nhận là một điểm nhóm tại tỉnh Đăk Nông.  Hiện nay Hội Thánh Đăk Cúc có 111 gia đình, 670 tín hữu, do Truyền Đạo Vừ La Giống hướng dẫn.

DakCuc_HoiThanh_sQuang cảnh lễ cảm tạ.

Trong danh sách của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Hội Thánh địa phương được phân loại thành ba cấp là chi hội, hội nhánh và điểm nhóm.  Hội Thánh Đăk Cúc là một trong 71 điểm nhóm tại  tỉnh Đăk Nông.

Nhà Nguyện mà Hội Thánh Đăk Cúc vừa cảm tạ là căn nhà của một tín hữu, được sửa lại để đủ chỗ cho các tín hữu thờ phượng Chúa.  Do Hội Thánh không có ngân sách nên các tín hữu đã dâng công để tu sửa Nhà Nguyện này.  Chi phí mua vật liệu là 370 triệu, nhưng Hội Thánh vẫn còn thiếu 300 triệu.  Ban Điều Hành Hội Thánh kêu gọi mỗi gia đình tín hữu dâng 3 triệu trong năm tới trang trải số nợ.

DakCuc_NhaNguyen_sNhà Nguyện Tin Lành Đăk Cúc

Đăk Nông là tỉnh Quảng Đức dưới thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.  Tại Đăk Nông có 19 sắc tộc trong số 54 sắc tộc sinh sống tại Việt Nam. Trong số đó, một số sắc tộc như Dao, Tày, Thái, H’Mong, … đã di cư từ bắc vào nam trong hai đợt: đợt đầu vào năm 1954 và đợt thứ hai sau năm 1975.  Các Mục sư Lê Khắc Cung và Hồ Hiếu Hạ đã lo công việc truyền Tin Lành cho người sắc tộc tại Quảng Đức từ thập niên 1950 đến 1975.  Hiện nay, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có 75 Hội Thánh tại tỉnh Đăk Nông, gổm 4 chi hội và 71 điểm nhóm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Theo Tin Tức Tổng Liên Hội

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top