Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Năng Quyền Của Tình Yêu – Power of Your Love

Năng Quyền Của Tình Yêu – Power of Your Love

Tựa đề: Năng Quyền Của Tình Yêu
Nguyên tác: Power of Your Love
Sáng tác: Geoff Bullock

Power of Your Love

Lord, I come to You —
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I’ve found in You.
Lord, I’ve come to know
The weaknesses I see in me —
Will be stripped away
By the power of Your love

Refrain
Hold me close,
Let Your love surround me
Bring me near,
Draw me to Your side
And as I wait,
I’ll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
By the power of Your love

2. Lord, unveil my eyes,
Let me see You face to face,
The knowledge of Your love,
As You live in me.
Lord, renew my mind,
As Your will unfolds in my life,
In living every day
By the power of Your love

Năng Quyền Của Tình Yêu

1. Quỳ bên Cha kính yêu,
Lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha,
Đổi mới trong tâm linh con,
Và giúp con theo Ngài.
Hằng ngày cùng đi với Cha
Lòng thật bình an nhẹ nhàng vững tin,
Yếu đuối trong con tiêu tan,
Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời.

Điệp Khúc:
Cầm giữ con
Bằng tình yêu Chúa thiết tha.
Dìu dắt con
Mỗi bước gần bên Cha.
Chờ đợi vững tin,
Được Ngài hằng ban sức mới luôn,
Cất cánh bay trên đường đời,
Với Thánh Linh Cha tràn đầy,
Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời.

2. Cầu xin Cha chí cao,
Ngự vào lòng con đang khát khao,
Nếm biết yêu thương ngọt ngào
Và giúp con yêu Ngài.
Cuộc đời con nay đổi thay.
Nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm,
Chiếu sáng yêu thương Jesus,
Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Rose_01

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top