Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu – Give Thanks!

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu – Give Thanks!

Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
Nguyên tác: Give Thanks!

Sáng tác: Henry Smith (1978)

Give Thanks

Give thanks with a grateful heart
Give thanks unto the Holy One
Give thanks because He’s given
Jesus Christ, His Son.

Give thanks with a grateful heart
Give thanks unto the Holy One
Give thanks because He’s given
Jesus Christ, His Son.

And now
Let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich”
Because of what
The Lord has done for us.

And now
Let the weak say, “I am strong”
Let the poor say, “I am rich”
Because of what
The Lord has done for us.

Give thanks!

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Xin dâng Cha tạo ra muôn loài,
Trái tim chân thành ghi ơn Ngài
Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai
Dù tháng năm đổi thay.

Hân hoan ca ngợi Vua trên trời,
Đã ban Jêsus cho muôn người
Muôn người ăn năn về cùng Cha,
Tội lỗi xưa được tha…

Chúa khiến
Những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa
Những kẻ khó được giàu ơn Chúa
Jêsus yêu thương ngày đêm
dìu qua sương mưa

Chính chỗ
Những kẻ khốn cùng được nương náu
Những kẻ vỡ lòng được yêu dấu
Trong tay Jêsus bình an
chẳng vương lo âu

Cha ơi những ơn Chúa ban chúng con ghi sâu!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top