Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài
Nguyên tác: Who You Say I Am
Sáng tác: Hillsong United
Lời Việt: Kairos
Trình bày: Issac Thái
Video: Nissi United (07/2018)

Who You Say I Am

Who am I that the highest King
Would welcome me?  
I was lost but He brought me in
Oh His love for me
Oh His love for me

Who the Son sets free
Oh is free indeed
I’m a child of God!
Yes I am

Free at last,
He has ransomed me —
His grace runs deep —
While I was a slave to sin —
Jesus died for me —
Yes He died for me —

Who the Son sets free
Oh is free indeed —
I’m a child of God!
Yes I am —

In my Father’s house,
There’s a place for me —
I’m a child of God!
Yes I am —

I am chosen,
not forsaken – —
I am who You say I am —
You are for me, not against me —
I am who You say I am —

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Con ra chi mà Vua trên muôn loài
tiếp đón con nay?
Con hư mất được Chúa dắt đưa về
Thật chỉ bởi yêu con
Thật Chúa quá yêu con

Tự do Jesus ban,
Thật tự do hân hoan!
Con thánh của Vua Trời,
Ấy chính con!

Yêu thương con
Ngài mua con đem về
Lớn bấy ơn Ngài.
Khi đang nô lệ trong chốn ô tội
Jesus chết thay con
Ngài đã chết thay con!

Tự do Jesus ban,
Thật tự do hân hoan!
Con thánh của Vua Trời,
Ấy chính con!

Nhà Cha trên thiên cung,
Dành một nơi cho con
Con thánh của Vua Trời
Ấy chính con!

Được chính Chúa chọn,
Ngài chẳng bỏ con.
Ngài đã phán chính con thuộc Ngài.
Ngài ở với con nào chống đối con.
Ngài đã phán chính con thuộc Ngài!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top