Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Cho Đến Tận Cùng

Cho Đến Tận Cùng

Tựa đề: Cho Đến Tận Cùng
Nguyên tác: Until The End

Nhạc và lời: New Creation Church
Lời Việt: Joshua Phạm

Until the End

1. A wreath of thorns became Your crown
My curse was laid upon Your brow
Your wounds displayed for all to see
Your body torn to rescue me

Chorus:
My stain of sin Your blood erased
My life redeemed Lord by Your grace
Healed and restored In Your embrace
Now all I see is Your lovely face

2. My sins You’re faithful to forget
Because Your love and justice met
There at the cross upon that hill
Lord You fulfilled the Father’s will

3. Forevermore I will confess
You are my Lord My righteousness
The One who died yet rose again
My God and King until the end

Chorus:
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah to You my King
Hallelujah Hallelujah
Hallelujah to You my King

Cho Đến Tận Cùng

1. Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-xu
Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài
Lằn roi chứng minh cho cả thế giới
Ngài yêu con đến nỗi chết thay con

Điệp Khúc:
Tất cả ô tội Huyết Cha xóa rồi
Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa
Cánh tay nhân từ kéo ôm con vào
Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương

2. Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm
Giê-xu chết thế công lý đã trọn
Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh
Nguyện xin Thánh ý của Cha được trọn

3. Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng
Bởi Huyết Giê-xu con mãi công bình
Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang
Là Vua vinh hiển của con trọn đời

Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Giê-xu
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Giê-xu

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top