Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: How Great Thou Art – Thánh Chúa Siêu Việt

Thánh Ca: How Great Thou Art – Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt
Nguyên Tác: O Store Gud
Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940)
Nhạc: Dân ca Thụy Điển
Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 20

Thánh Chúa Siêu Việt
Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977)

1. Khi xem muôn vật
Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi!
Lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời.
Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây,
Quyền của Chúa ôi vô bờ!

Điệp Khúc:
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt!
Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa!
Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng,
Cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên tận non cao
Trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo
Hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô trong rừng,
Muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh.
Riú rít tiếng chim
Mừng hót khúc ca thanh bình.

3. Khi tôi suy nghiệm
Cha sai Con giáng thế chịu chết
Chúa chẳng tiếc Con,
Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng,
Xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy!
Chúa chết huyết tuôn,
Ngài gánh thế tôi muôn tội.

4. Khi Christ lai hồi
Vang vang muôn ức tiếng tụng tán
Ðến tiếp rước tôi
Về với Chúa trên Thiên Ðàng
Tâm tôi vui mừng
Khiêm nhu cung kính bái phục mãi
Ở đó chúc tôn,
Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn

5. Tâm tư ưu sầu,
Tôi nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt.
Bối rối đắn đo,
Tìm ý nghiã cho cuộc đời
Bao nhiêu tháng ngày
Trôi qua bên kiếp sống thờ ơ.
Cúi xuống khẩn xin
Thượng Ðế dắt tôi trọn đường

Lòng nài xin Chúa,
Giúp chính con biết rõ Ngài
Chúa Ðấng siêu việt,
Quyền bính vô cùng
Lòng nài xin Chúa!
Giúp chính con rõ tận tường.
Ban nguồn yêu thương,
Sức sống tràn tuôn.

How Great Thou Art
Mục sư Stuart K. Hine (1899-1989)

1. O Lord my God!
When I in awesome wonder
Consider all the worlds
Thy hands have made.
I see the stars,
I hear the rolling thunder,
Thy power throughout
The universe displayed.

Refrain:
Then sings my soul,
My Saviour God, to Thee;
How great Thou art,
How great Thou art!
Then sings my soul,
My Saviour God, to Thee:
How great Thou art,
How great Thou art!

2. When through the woods
and forest glades I wander
And hear the birds sing
sweetly in the trees;
When I look down
from lofty mountain grandeur
And hear the brook
and feel the gentle breeze:

3. And when I think that God,
His Son not sparing,
Sent Him to die,
I scarce can take it in;
That on the cross,
My burden gladly bearing,
He bled and died
to take away my sin:

4. When Christ shall come
with shout of acclamation
And take me home,
What joy shall fill my heart!
Then I shall bow
in humble adoration,
And there proclaim,
My God, how great Thou art!

Tiểu Sử Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top