Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hoshiana (Save, Please) – Thi Thiên 27:1

Hoshiana (Save, Please) – Thi Thiên 27:1

Nguyên tác:  Hoshiana (Save, Please)
Kinh Thánh:  Thi Thiên 27:1
Trình bày: Joshua Aaron

Hoshiana (Save, Please)

The Lord is my light and my salvation,
Whom shall I fear?
The Lord is my light and my salvation,

Whom shall I be afraid?

Hoshiana! Hoshiana! Hoshiana!
We sing of Your salvation!
Hoshiana! Hoshiana! Hoshiana!
Lord, we cry out for Your salvation!

No other name, by which we are saved,
But the name of the Lord.
The world will know Your name,
The nations will call the name of the Lord.
The name of Yeshua!

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top