Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Linh Cương: Hồn Thanh Xuân

Linh Cương: Hồn Thanh Xuân

MultiColor

Hồn Thanh Xuân

Lại nghe chim gáy bên đồi
Ngàn hoa nội cỏ bổng tươi trở về
Dứt mùa đông lạnh lê thê
Không gian dịu gió bốn bề lao xao
Xuân đời ý đẹp duyên trao
Trắng mây đầu núi, dạt dào sóng xanh
Ngoái nhìn ngày tháng hư sinh
Cõi buồn giã biệt bóng hình xưa xa
Dặn lòng hát khúc thiên ca
Hồn thanh xuân mãi, dù hoa héo tàn
Phước ân Chúa đổ muôn vàn
Đứng đây thấy cả huy hoàng tương lai.
Tạ ơn Đấng đã an bài
Đời con giữa cảnh lạc loài hư không.

Linh Cương

Niềm Tin Hy Vọng

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top