Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Thay – Holy, Holy, Holy Is The Lord Of Hosts

Thánh Thay – Holy, Holy, Holy Is The Lord Of Hosts

Tựa đề: Thánh Thay
Nguyên Tác: Holy Is The Lord of Hosts
Nhạc và lời: Nolene Prince
Trình bày: Maranatha! Vocal Band

Holy Is The Lord of Hosts

Holy, holy, holy
Is the Lord of hosts
Holy, holy, holy
Is the Lord of hosts
 
The whole earth is filled with Your glory
The whole earth is filled with Your glory
The whole earth is filled with Your glory
Holy is the Lord!

Thánh Thay

Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! 
Vinh quang Chúa Giê-hô-va
Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay! 
Vinh quang Chúa Giê-hô-va!

Muôn nơi ngập tràn vinh quanh thánh Chúa!
Muôn nơi ngập tràn vinh quanh thánh Chúa!
Muôn nơi ngập tràn vinh quanh thánh Chúa!
Vinh quang Chúa Giê-hô-va!

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

                                    Tôn Ngợi Danh Chúa

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top