Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Báp-tít 2022

Thông Báo: Hội Đồng Báp-tít 2022

Hội Đồng Báp-tít Việt Nam  Năm 2022
sẽ được tổ chức tại
LAX Marriott Hotel

5855 W Century Blvd, Los Angeles, California 90045
Từ 30/6/2022 – 3/7/2022

Chủ Đề: Chuyển Giao Ngọn Đuốc

Mọi chi tiết liên hệ xin tham khảo tại Đại Hội Baptist website

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top