Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Tựa đề: Hỡi Môn Đồ Trung Tín
Nguyên Tác: Oh, Come, All Ye Faithful
Giai điệu: Adeste Fideles

Hòa âm: John F. Wade
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 55

Oh, Come, All Ye Faithful

1. Oh, come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
Oh, come ye, oh, come ye
to Bethlehem;
Come and behold him
Born the king of angels:

Refrain:
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Christ the Lord.

2. Highest, most holy,
Light of light eternal,
Born of a virgin,
A mortal he comes;
Son of the Father
Now in flesh appearing!

3. Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing, all ye citizens
of heaven above!
Glory to God
In the highest:

4.  Yea, Lord, we greet thee,
Born this happy morning;
Jesus, to thee
be glory given!
Word of the Father,
Now in flesh appearing!

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

1. Hỡi môn đồ trung tín,
dìu dắt nhau vui hát du dương,
vô nơi Bết-lê-hem
chiêm ngưỡng thật tận tường.
Chúa tể muôn sứ thánh
nay giáng sinh chỗ tầm thường.

Điệp Khúc:
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ,
Vua ta.

2. Giê-xu từ Đức Chúa Trời,
Thánh quang do chính Thánh quang,
nhưng đâu khinh thị thân
trinh nữ kia bần hàn;
Cứu Chúa nay giáng sinh
không bởi tinh huyết thành toàn.

3. Ban âm nhạc thiên sứ đều
trỗi vang lên khúc hân hoan,
thiên dân mau đồng thanh
ca xướng điệu nhịp nhàng:
Sáng danh Cha nơi rất cao
Vinh hiển quy Chúa mọi đàng.

4. Hoan nghinh Thần Nhân Giê-xu
giáng sinh ở giữa chúng tôi,
bao vinh quang thuộc Anh Nhi
thánh kia đời đời;
Đấng Cha sai giáng sinh
trong xác thịt, ấy Đạo Trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top