Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – His Eye Is on the Sparrow – Ethel Waters

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào – His Eye Is on the Sparrow – Ethel Waters

Tựa đề: His Eye Is on the Sparrow
Lời Việt: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam # 390
Trình bày: Ethel Waters
Billy Graham Crusade – Jackson, MS (1975)

His Eye Is on the Sparrow

1. Why should I feel discouraged?
Why should the shadows come?
Why should my heart be lonely,
and long for heav’n and home.
When Jesus is my portion?
My constant Friend is He:
His eye is on the sparrow,
and I know He watches me;
His eye is on the sparrow,
and I know He watches me.

Refrain:
I sing because I’m happy,
I sing because I’m free,
For His eye is on the sparrow,
and I know He watches me.

2. “Let not your heart be troubled,”
His tender word I hear,
And resting on His goodness,
I lose my doubts and fears;
Though by the path He leadeth,
But one step I may see;
His eye is on the sparrow,
And I know He watches me;
His eye is on the sparrow,
and I know He watches me.

3.Whenever I am tempted,
Whenever clouds arise,
When songs give place to sighing,
When hope within me dies,
I draw the closer to Him,
From care He sets me free;
His eye is on the sparrow,
And I know He watches me;
His eye is on the sparrow,
And I know He watches me.

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chúa Vào

1. Khi có Giê-xu bạn vô đối,
Ngày đêm khắng khít với tôi,
Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ;
Sao tôi còn e mây mờ,
Sao thấy lòng những quạnh hiu nay,
Mong ước về cõi trời ngay?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

Điệp Khúc
Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát,
Lòng đầy vui sướng mừng hát;
Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lơn,
“Đừng nên bối rối, hỡi con!”
Tôi nương vào cánh từ bi Ngài,
Không nghi sợ chi, vui hoài;
Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi,
Tôi thấy từng bước một thôi;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối,
Hồi Sa-tan cám dỗ tôi;
Dẫu khi giọng hát thành tiếng than,
Khi hy vọng ra tro tàn,
Tôi quyết càng đến gần Giê-xu,
Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu;
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Về phần tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào,
Thì Ngài há quên tôi khi nào?

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top