Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Hồ Hiếu Hạ: Hát Mừng Trong Đêm

Mục sư Hồ Hiếu Hạ: Hát Mừng Trong Đêm

Tựa đề: Hát Mừng Trong Đêm
Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ
Kinh Thánh:
Gióp 35:9-10

9. Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan, Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu. 10. Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Hát Mừng Trong Đêm để nghe bài giảng.
 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top